dilluns, 20 de setembre de 2010

Les capacitats perceptiu-motrius

Quina diferència hi ha entre capacitat i habilitat?
Les capacitats són innates (genètiques) i les habilitats s’adquireixen amb qüestió de pràctica.
Quan més faci un nen un exercici més automatitzarà aquell moviment.
Les capacitats perceptiu-motrius es desenvolupen mitjançant els sentits i estan relacionades amb el sistema nerviós.

Capacitats perceptiu-motrius
Percepció kinestésica, percepció de l’espai, percepció temporal, lateralitat, equilibri, to postural/muscular, respiració.
- Percepció kinestésica: és la capacitat de tenir consciència del nostre cos. Ens dóna informació sense necessitat d’utilitzar la vista.
- Lateralitat: és la preferència que mostren la majoria dels éssers humans d’una banda del seu propi cos. Si ets dretà, és la part esquerrana del cervell la que domina la motricitat, i viceversa. Això és degut als hemisferis cerebrals, que controlen el costat contrari.

Un nen que no té definida la seva lateralitat és que no té estimulació motriu. Això pot ser degut a que va a l’escola en cotxe, arriba, s’asseu a la cadira i no es mou, no juga en un ambient natural, etc... Per aquesta raó NO són beneficiosos els exercicis d’un amb un, és a dir, les típiques cues on han d’esperar a que el teu company faci l’activitat per després fer-la ells. Així només estan desaprofitant temps on podrien estar desenvolupar les seves capacitats.

Nosaltres, com a futurs mestres, haurem de contribuir a que els nostres alumnes puguin definir la seva lateralitat.

Com?
A través d’experiències naturals, de jocs...
Qualsevol moviment afavoreix el procés de lateralització.

Per què és tant important motivar les capacitats perceptiu-motrius dels infants?
Perquè és l’edat anomenada "sensible", a la qual és més fàcil desenvolupar aquestes capacitats. A més, el sistema nerviós té molta més plasticitat.

Els mestres que no donen materials i espais adequats als seus alumnes no tenen sentit comú. Si no es desenvolupen aquestes capacitats, l’infant pot tenir greus problemes per relacionar-se i gaudir amb altres companys, i altres trastorns com la dislèxia.

Apunts: 17/09/2010

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada