dimarts, 21 de setembre de 2010

Desenvolupament de la producció artística

Per fer que els infants realitzin obres artístiques (dibuixos), cal estar atents a múltiples factors.

Objectiu:
Hem de fer que els nens desenvolupin la capacitat d’expressar-se mitjançant imatges.

1) Primerament cal seleccionar bé el tema que han de dibuixar i motivar-los perquè els interessi.

2) Formes de representació.
Abstractes: són formes que NO representen coses o éssers. L’artista utilitza l’expressivitat per comunicar el tema de l’obra.
Figuratives: són formes que representen coses o éssers.
Pictogrames: són formes que es representen de manera esquemàtica.
Realistes o mimètiques: són formes que procuren reproduir l’aparença visual de les coses o dels éssers.
A mesura que el nen va adquirint un major grau de discriminació perceptiva, les imatges representades poden tenir més realisme.
Expressionistes: són imatges que deformen l’aparença visual de la realitat per augmentar l’impacte emocional de les representacions. Els nens, de manera espontània, realitzen deformacions en les representacions per raons emocionals.

Els infants esquematitzen les formes, però si ja tenen 5 o 6 anys poden dibuixar el que veuen i perceben (figuració). També podem animar-los a que expressin les formes amb diferents colors (abstracció).

Un arbre de color vermell està bé o malament?
Si la intenció és expressar els sentiments pot estar bé.
Si la intenció és representar la realitat estarà malament.
Dibuix realitzat per:  Cristina Chamorro
Quan els nens adquireixen una nova forma de representació, cal que el professor, a més de conduir la descoberta, proposi temes perquè els alumnes, en algunes ocasions, continuïn expressant-se amb les formes de representació que havien adquirit anteriorment. Així, els nens podran indagar, paral·lelament, la força expressiva de diverses formes de representació, augmentar el seu univers imaginatiu i adaptar les seves obres plàstiques a les diferents intencions comunicatives.
Per aconseguir-ho cal que el professor els faci conèixer obres d’art abstractes i figuratives més o menys esquematitzades, realistes o expressionistes.

3) L’elaboració de l’obra. Cal seleccionar eines, tècniques i materials diversos i manipular-los experimentant-ne les possibilitats.

4) La composició. Cal que el creador estigui atent als efectes expressius i emocionals que provoquen els canvis en la composició.

Apunts: 21/09/2010

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada