dissabte, 18 de setembre de 2010

Desenvolupament de la interpretació crítica

Les obres artístiques poden provocar una sensació o una altra segons l’espectador i les històries que l’envolten. És bo que el professor guiï el procés d’observació de l’infant amb una sèrie de preguntes.

1)  Percepció experiencial. L’observador comunica com el commou l’obra.
Per fer-ho s’utilitzen analogies, metàfores i símils. Aquest nivell d’interpretació també està condicionat pel tipus d’experiències prèvies de l’espectador.

2)  Nivell de descripció formal. Es tracta de fer menció de les característiques dels elements plàstics (línia, color, volum, textura...), del tipus de material (tela, cartró...), de la tècnica, de la forma, de la representació i de la manera com interactuen aquests elements entre ells per formar una totalitat (ordre compositiu).
Tot aquest procés aguditza la percepció.

3)  En el nivell temàtic es tracta de desxifrar la intenció comunicativa de l’artista. En una obra podem reconèixer les representacions (cases, arbres...), el gènere (històric, paisatgístic...) però, hem d’interpretar els conceptes i els sentiments que ens vol comunicar l’artista.
És molt importar esmentar que les obres d’art no tenen significats tancats. Com hem dit anteriorment, és l’espectador qui finalment li dóna un significat a l’obra.

4)  Símbols. Els símbols de les obres solen estar relacionats amb el tema d’aquesta. No totes les obres artístiques, però, contenen símbols.
Entenem per “símbol” la representació que fa perceptible una idea que difícilment es pot explicar amb paraules. Són molts els símbols que es poden apreciar pel context on es troben o perquè es coneix la significació de l’artista.

5)  És imprescindible fer referència al context històric de l’obra, ja que sempre s’observen característiques pròpies d’aquest. També es poden comparar amb obres d’artistes precedents o posteriors. Es tracta de relacionar factors socials i culturals amb les característiques de l’obra.

Obra de William Turner analitzada a classe, anomenada: El temerari (1839)

Apunts: 16/09/2010

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada