dimecres, 23 de febrer de 2011

Paradigmes

nModel psicoanalític o psicodinàmic: Freud, Anna Freud, Melannie Klein, Erich Fromm...

        Model conductista: Watson, Thorndike, Paulov, Skinner, Eysenk, Bandura...
 
nModel humanístic: Carl Rogers, Maslow...
n 
Model cognitiu:
  • Processament de la informació: Norman, Mayer...
  • Genetista - cognitivista: Piaget, Case...
n 
Model constructivista: Ausubel, Brunner, Gagné, Feuerstein, Rivas, Genovard, Beltrán, Coll...
  • Constructivistes cognitius 
  • Constructivistes socials: Vigotsky,
n 
Model sistèmic:
1 – Escola estructural i estratègica
2 – Escola de Milà
3 – Mental Reaserch Institute (Paul Watzlawick)
 
nModel naturalista o ecològic: M. José del Rio, Manuel Sánchez, M. Gràcia, R. M. Vilaseca, Urie Bronfenbrenner...

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada